Đánh giá của Tran Thi Khanh Ly

Tran Thi Khanh Ly 10

Phim có một số tình huống gây cấn,