Đánh giá của Huỳnh Minh Tuệ

Huỳnh Minh Tuệ 8

tình tiết phim hấp dẫn, có nội dung tốt tuy nhiên bộ phim chưa để lại ấn tượng sâu sắc về mặt ý nghĩa. Chỉ dừng lại ở việc phản ánh đời thực sinh động.