Đánh giá của Gbao.ngoo

Gbao.ngoo 5

Tôi thấy bộ phim khá là creepy, nó làm tôi hơi ám ảnh đôi chút và phim không có nội dung... Tôi nghĩ tôi đã chọn sai phim và không chịu tìm hiểu trước khi xem...còn chất lượng phục vụ cũng như đồ ăn đều rất ok, rạp tuy hơi cũ nhưng chất lượng hình ảnh, âm thanh đều ổn; để đánh giá về rạp phim thì 9*, còn về phim thì 4*