Đánh giá của Maii

Maii 1

Phim chả ra sao, không đầu không đuôi, quay phim, cách cảnh, dựng phim làm nhạc đều nghiệp dư và tồi không tưởng. Ngoài một vài điểm sáng của Quang Minh - Hồng Đào, còn lại đều diễn quá tệ. Lồng tiếng chẳng ăn khớp nghe giả không chịu được. Phim xàm xí hết sức.