Đánh giá của Khiet

Khiet 9

20p đầu phim làm mình có cảm giác hố nặng khi chọn phim này xem, vì nhịp phim chậm và dễ đoán, nhưng sau đó thì phim bắt đầu mang hơi hướng kinh dị, máu me (ko hù dọa) và sự thú vị bắt đầu. Phim hay nhất tháng 5 lun dòi. Nếu ai đã từng cuồng Predestination thì ko thể bỏ qua phim này nha.