Đánh giá của Hoàng Vân

Hoàng Vân 2

Bạn nào nhắm coi phim mà dùg mắt chớ k dùg não thì nên coi nha :) trai khá đẹp, phim khá nhạt