Đánh giá của MarsLe

MarsLe 5

phim khá ổn, lợi dụng 50 sắc thái nhưng chẳng ra sao.
tình tiết quá nhanh, tham lam câu chuyện.
Mấy chị, mấy em, mấy cô nên đưa người yêu, bạn trai, chồng và bồ nhí đi xem để rút kinh nghiệm.