Đánh giá của MarsLe

MarsLe 6

Có những kẻ sinh ra đã mang trên vai một sứ mệnh, được ban phát cho rất nhiều tài năng. Nhưng con đường chung quy có những lúc rất khó khăn, cần phải có vài sự thử thách, đôi kẻ hy sinh thì mới thành nghiệp lớn.
Tomb Raider rốt cuộc nên gọi là Khảo cổ hay Cướp mộ (bảo vệ mộ khỏi kẻ ác)?