Đánh giá của Tài Ngô

Tài Ngô 10

Thích cái thiết kế hồ bơi trong phim :D Phim vui và nhẹ nhàng!