Đánh giá của Kurein

Kurein 10

Ai gu, tuổi thơ của mị... =v= Rất mừng là nó kết thúc (?) với một kết cục hoàn hảo, hong làm mị thất vọng.