Đánh giá của Trương Hoàng Minh

Trương Hoàng Minh 1

Phim thảm họa, cốt truyện rời rạc, vô lý, thiếu logic, cắt cảnh tùm lum, thích là cắt, nhiều khúc nhạt, nhảm.......Trạng Quỳnh gì mà mê gái thấy ớn, vô lý nhất là khúc đua ngựa, khúc cuối vẽ tranh giang sơn cũng không thuyết phục.....Nói tóm lại: phim bao dở, Trạng Quỳnh người ta cực kỳ thông minh, chứ không nhìn ngáo như vầy