Đánh giá của Nguyễn Đào Thanh Châu

Nguyễn Đào Thanh Châu 8

Phim xem được. Đúng là nhân vật Xẩm do Trấn Thành thủ vai đã làm nên sự thành công của bộ phim, còn vai của Nhã Phương và Quốc Anh không đóng không đạt. Tuy nhiên có 1 điều không hài lòng là phim mang tính lịch sử, không nên dùng những lời lẽ của xã hội ngày nay quá nhiều. Ví dụ đêm 7 ngày 3...