Đánh giá của thanhthu

thanhthu 3

3 điểm này dành tuyệt đối cho anh Xìn..còn nội dung thì lủng củnh, tình tiết không liền mạch. Anh Xìn thật sự đã cứu rất nhiều tình huống làm giảm sự nhàm chán của khán giả. Cảm ơn anh ??