Đánh giá của Kimsurim

Kimsurim 4

Phim nhàm chán. Tôi ngủ gật 3 lần khi xem phim này.