Đánh giá của TheEnd

TheEnd 7

Tình tiết hơi nhanh, nhiều cảnh có thể làm cho người xem không hiểu được nguyên nhân.