Đánh giá của Kim Nguyên

Kim Nguyên 10

Ban đầu xem phim không hiểu lắm, khi xem đoạn kết phim thì vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Về đến nhà xem giải mã những chi tiết trong phim, mới thấy phim rất hay và thấm. Phim kinh dị hay nhất mình từng xem