Đánh giá của kayylaa

kayylaa 6

Cách kể chưa thật sự thu hút, cuốn vào tính tiết phim. Mình nghĩ một phần có thể do nội dung viết còn chưa thuyết phục và logic. Phim có những góc quay chậm, extreme shot đắc giá, ấn tượng,