Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Thái Hòa vẫn duyên và tiếp tục vớt được 1 bộ phim nữa. Phim thú vị ngoài kỳ vọng sau khi đọc được khá nhiều review không mấy tích cực. Tuy nhiên, nếu Kim Lý không nói và vai của Chi Pu để người khác (có khả năng) làm tốt hơn thì chắc phim sẽ ổn hơn. Vẫn câu chuyện, người đóng được thì không có ngoại hình, người có ngoại hình thì không đóng được.