Đánh giá của vudinhdo

vudinhdo 8

Phim hay đấy chứ, giải trí rất tốt, hành động đẹp. Không quá tệ cũng không quá tốt.