Đánh giá của 2211763002409152

2211763002409152 8

Phim được, hài tốt, nhưng khúc cảm động thì chưa tới. Diễn suất được, nhiều chỗ vẫn còn hơi lố và đơ nhưng mặt bằng chung là ổn. Một số cảnh trongg trailer có còn phim thì không ?!?