Đánh giá của Bach Nguyen Ngoc

Bach Nguyen Ngoc 7

film rất hay, có nhiều cảm xúc, tuy nhiên phần nửa đầu khá dài dòng và có thể làm gãy gọn hơn, plot twist thì ít mà plot hole thì quá nhiều