Đánh giá của Tung Nguyen

Tung Nguyen 10

3 phần phim đều rất tuyệt vời, đỉnh nhất vẫn là phần 2. Cái kết phim hợp lý, khá buồn khi Caesar phải hy sinh.