Đánh giá của Le Minh Duy

Le Minh Duy 10

1 bộ phim quá hay và nhiều ý điều để suy ngẫm. nội dung lôi cuốn, nhịp phim nhanh, hấp dẫn. nhạc phim cũng là 1 điểm sáng của bộ phim.