Đánh giá của doquyendo

doquyendo 9

câu chuyện mở ra cực kỳ thú vị, nhưng nếu đầu tư cho nó hại não hơn nữa thì sẽ rất tuyệt.