Đánh giá của VietNguyen

VietNguyen 9

Phim sử dụng khá nhiều từ bậy trong tiếng Anh, cũng như có sử dụng nhiều hành động, âm thanh mô tả các vấn đề liên quan đến tình dục(16+)). Nếu bạn nào thuộc dạng “thanh niên nghiêm túc” thì cũng không nên coi phim này, cơ bản vì nó sẽ khiến bạn phải khó chịu bởi những từ ngữ đã nói bên trên.