Đánh giá của VLynd

Trừ nhịp phim với biên tập ko được mượt mà thì tui thích nhiều lắm ? thích hơn phần trước luôn huhu. Ko phải lúc nào cũng đánh nhau ầm ầm mới hay nhỉ.

Hai diễn viên đóng phản diện đóng hay quá trời, this is the way mà =)))) và chị tui vẫn đẹp xỉu lên xỉu xuống uhuhu

#wonderwoman1984