Đánh giá của Hải Linh

Hải Linh 10

Lần đầu tiên mình khóc từ đầu tới cuối phim. Quá hay!