Đánh giá của NH Thiên Kim

NH Thiên Kim 8

Phim hay , ý nghĩa . Đề cao tính nhân văn nhưng vẫn chưa đẩy mạnh được khúc cao trào .. kết phim chưa thực sự đủ bùng nổ .. nhưng dù s bộ phim cũng rất ý nghĩa và rất đáng để xem