Đánh giá của SarahTran

SarahTran 2

Một trong những phim dở nhất trên cuộc đời này tui phải coi. Nội dung nhàm chán, kịch bản đầy sạn, diễn xuất thì vừa dở vừa vô duyên vừa lố lăng. Nhạc phim thì không đâu vào đâu. Không hiểu sao có thể làm ra cái phim này nữa!