Đánh giá của 01698477372

01698477372 8

mình thì không thích anime cho lắm