Đánh giá của phamminhman10

phamminhman10 10

Coi xong phim. Mình như lạc vào thế giới tràn ngập phép màu. Và mình có thêm niềm tin vào duyên phận. Nhạc trong phim đóng góp rất to lớn cho thành công. Nhịp nhanh chậm rất phù hợp vs từng cảnh trong phim như lúc gần cuối tại và mitsuha tìm kiếm nhau. Giai điệu nhạc làm mình hồi hộp và mong sao cho 2 nv được gặp nhau. Mình rất mong vó nhiều bộ phim thể loại thế này hơn nữa. Mình rất thích phim này