Sắp chiếu

Danh sách các phim dự kiến sẽ khởi chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.

08/07 - 14/07
19/08 - 25/08
26/08 - 01/09
02/09 - 08/09
30/09 - 06/10
28/10 - 03/11
02/12 - 08/12