Bài viết liên quan

[REVIEW] Fear Street Part 3: 1666 (Netflix) - Cái kết tròn trịa cho Trilogy dù không bì được với 2 phần đầu

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Fear Street Part 3: 1666 (Netflix) không phải là siêu phẩm, cũng không thể bằng với 2 phần trước, nhưng về tổng thể, nó là cái kết hoàn chỉnh cho Trilogy.