Gia Đình Mitchells: Hành Trình Kết Nối official trailer - Moveek: Lịch chiếu & Mua vé phim toàn quốc

MarsLe ·

Gia Đình Mitchells: Hành Trình Kết Nối lấy bối cảnh thế giới hiện đại, nơi những tiến bộ công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu với chúng ta, The Mitchells And The Machines là hành trình thú vị khám phá các kết nối từ tình cảm gia đình cho tới mối quan hệ con người - máy móc.