Loạt ảnh vẽ tay về Deadpool của Heisenberg Phú

Tin điện ảnh · MarsLe · · 0

Đam mê chính là tự tin thể hiện, cống hiến và không ngừng học hỏi, rèn luyện để nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực đam mê của mình cũng như đối với nhân vật mình yêu thích. Dưới đây là là loạt hình ảnh của bạn Heisenberg Phú về nhân vật yêu thích của mình: Deadpool.

Không quan trọng bạn vẽ xấu hay đẹp, nhưng hãy tự tin thể hiện, rèn luyện và chia sẻ cùng mọi người để nhận đóng góp.

Xem thêm các tin khác của Deadpool.