[Review] Con Nhót Mót Chồng

Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Con Nhót Mót Chồng là một bộ phim ý nghĩa và đáng bỏ thời gian.

Con Nhót Mót Chồng có thể nhận định là bộ phim điện ảnh khấm khá của điện ảnh Việt sau cú sảy chân Biệt Đội Rất Ổn. Đây là một bộ phim vận dụng được thế mạnh của nền phim Việt và dù lấy cùng một chủ đề, phim đã khắc phục được những điểm khuyết của Bố Già.