Christopher Mintz-Plasse

Christopher Mintz-Plasse
Diễn viên
2019 Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn Fishlegs Ingerman (voice)
2017 The Disaster Artist Sid
2016 Quỷ Lùn Tinh Nghịch Prince Gristle (voice)
2014 Bí Kíp Luyện Rồng 2 Fishlegs (voice)
2013 43 Ngày Kỳ Quặc Mikey
2012 Norman & Giác Quan Thứ 6 Alvin
2011 Bóng Đêm Kinh Hoàng Ed Thompson
Kick-Ass Chris D'Amico / Red Mist
Role Models Augie Farks
Superbad Fogell
Bí Kíp Luyện Rồng Fishlegs
Year One Isaac
Marmaduke Giuseppe (voice)
Pitch Perfect Tommy
Kick-Ass 2 Chris D'Amico / The Mother F%$$%r
Neighbors Scoonie