Year One

Year One

When a couple of lazy hunter-gatherers are banished from their primitive village, they set off on an epic journey through the ancient world.


Thể loại: Comedy
Đạo diễn: Harold Ramis

Tin tức liên quan

Mối liên hệ giữa Gotham mùa 4 và Batman: Year One

Mối liên hệ giữa Gotham mùa 4 và Batman: Year One

SarahTran / 1 năm trước

Mặc dù hành động đầu tiên khá ổn, nhưng những cuộc phiêu lưu tiếp theo sẽ chắc chắn cam go hơn. Bạn có thấy quen thuộc không?