Bài viết liên quan

5 bộ phim nổi tiếng không cần đến phần tiếp nối

Tin điện ảnh · Tori Quách ·

Có những bộ phim tuyệt vời đến nỗi chúng chỉ cần xuất hiện một lần trong đời rồi thôi, không cần bất cứ phần tiếp theo, phần trước đó hay làm lại thêm bất cứ một lần nào nữa.