Bộ Tứ Siêu Đẳng

Fantastic Four

07/08/2015

Actor

Người Về Từ Sao Hỏa

The Martian

02/10/2015

Actor

Trí Tuệ Siêu Việt

Transcendence

24/04/2014

Actor

127 Giờ

127 Hours

18/03/2011

Actor

Người Sắt 2

Iron Man 2

07/05/2010

Actor

Shooter

Shooter

TBA

Actor

Peep World

Peep World

TBA

Actor

Deadfall

Deadfall

TBA

Actor

Morgan

Morgan

TBA

Actor