Lịch phim tháng 10/2014

Lịch phim dự kiến sẽ ra mắt tại các rạp trên toàn quốc vào tháng 10/2014 tại Moveek.com