Lịch phim tháng 10/2020

Lịch phim dự kiến sẽ ra mắt tại các rạp trên toàn quốc vào tháng 10/2020 tại Moveek.com