Lịch phim tháng 11/2016

Lịch phim dự kiến sẽ ra mắt tại các rạp trên toàn quốc vào tháng 11/2016 tại Moveek.com