Lịch phim tháng 10/2016

Lịch phim dự kiến sẽ ra mắt tại các rạp trên toàn quốc vào tháng 10/2016 tại Moveek.com