Amour

Amour

Georges and Anne are in their eighties. They are cultivated, retired music teachers. Their daughter, who is also a musician, lives abroad with her family. One day, Anne has an attack. The couple's bond of love is severely tested.


Thể loại: Drama
Đạo diễn: Michael Haneke

Tin tức liên quan

Nguy hiểm quá! Xem xong 10 phim này hết muốn đám cưới!

Nguy hiểm quá! Xem xong 10 phim này hết muốn đám cưới!

EmmyVuong / 8 tháng trước

Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã đẩy người xem đến giới hạn cực độ và giúp họ thấy được mặt trái của hôn nhân.

Diễn viên

Rita Blanco

Concierge

Ramón Agirre

Concierge's Husband

Carole Franck

Nurse #1

Laurent Capelluto

Police Officer #1

Jean-Michel Monroc

Police Officer #2

Suzanne Schmidt

Neighbour

Damien Jouillerot

Paramedic #1

Walid Afkir

Paramedic #2

Xem thêm