Bài viết liên quan

Trình chiếu trailer cho Planetarium Show của Attack on Titan

Tin điện ảnh · Never ·

Planetarium Show là những buổi chiếu trong rạp mái vòm, thường chiếu thiên văn, rất hiếm khi Planetarium Show dùng để chiếu phim.