Bài viết liên quan

Martin Lawrence tuyên bố Bad Boys sẽ không có phần 3

Tin tức · SarahTran ·

Trước đó Will Smith và Martin Lawrence cho biết đang chuẩn bị thực hiện Bad Boys 3, nhưng Martin Lawrence lại tuyên bố phần phim này sẽ không được thực hiện.