Dredd

Dredd

Dredd lấy bối cảnh một xã hội trong tương lai, khi mà mọi thứ đều bị hỗn loạn bởi bạo lực, tiền, quyền lực, và tội ác. Tại thời điểm đó, một đội cảnh sát tương lai được lập ra nhằm đảm bảo an bình cho người dân. Đội cảnh sát này có quyền hoạt động như một quan tòa, thẩm phán, bồi thẩm đoàn, phán quyết và chuyên lo những vụ án nghiêm trọng.


Thể loại: Action, Science Fiction

Diễn viên

Karl Urban

Judge Dredd

Olivia Thirlby

Anderson

Jason Cope

Zwirner

Domhnall Gleeson

Clan Techie

Rakie Ayola

Chief Judge

Deobia Oparei

Paramedic TJ

Rachel Wood

Control Operator 1

Andile Mngadi

Passenger

Emma Breschi

Hostage

Tamer Burjaq

Ma-Ma Bodyguard

Joe Vaz

Big Joe

Francis Chouler

Judge at Entrance

Daniel Hadebe

Judge at Entrance

Desmond Lai Lan

Homeless Man

Edwin Perry

Judge Alvarez

Karl Thaning

Judge Chan

Michele Levin

Judge Kaplan

Xem thêm