Bài viết liên quan

[Review] Extraction 2 (Netflix) - Một phim giải trí đúng điệu

Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Extraction 2 có quy mô lớn hơn phần đầu và tính giải trí cũng được đẩy lên cao nhất.