Bài viết liên quan

[REVIEW] Fear Street Part 1: 1994 (Netflix) - Một mở đầu hứa hẹn cho trilogy

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Có thể không phá cách, nhưng Fear Street Part 1: 1994 là một mở đầu đủ tốt dẫn dắt người xem vào các phần tiếp theo.